בס"ד
1 הודעות
16:38 | 18/09/2014
  

מועדון הכפר - יום ראשון 21.9
10:30
הרצאה: טיפול ספרותי בהלומי קרב, הגדרת הפרטיזנים של שש
אלטארץ ותש"ח של יורם קניוק עם ישי דרומי מאונ' גיל הזהב
 
-------------
17:00
חוג לשיחות באנגלית
עם מרים למדן
בחדר חוגים