בס"ד
00:24 | 27/01/2015
ברוכים הבאים
וברוכים הנמצאים
מאחלים לכולנו יום נפלא