בס"ד
05:10 | 19/12/2014
ברוכים הבאים
וברוכים הנמצאים
מאחלים לכולנו יום נפלא